Loading...

โครงการเสริมทักษะการทำงานของนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมีได้เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ในงานนี้ มีวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในสายงานด้านต่างๆ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน  เทคนิคในการสมัครงาน ตลอดจนให้แง่คิดต่างๆในชีวิตการทำงาน

จากนั้นจึงพักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ในช่วงบ่าย มีการแนะแนวจากบริษัท VS Group และพิธีการมอบรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อทำกิจกรรมต่างๆของสาขา

และประกาศรางวัลที่หลายๆคนรอคอย นั่นก็คือ

รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นจากการนำเสนองานวิจัยในโครงงานปัญหาพิเศษ (senior project)

ขอแสดงความดีใจแก่นักศึกษาทุกๆคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.tu.ac.th/uploads/chem.sci/Image/190531_reinforce_the_student_skill/_5310369.JPG

 

 

 

Group Photo

 

ถ่ายภาพ นที ศิริสิทธิ์, วิศิษฐ์พล สุวรรณสาร

ผู้เขียน นที ศิริสิทธิ์